Är du nöjd?

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc.

Läs mer

Tänk på!

”Tänk på att tala så att du hörs – och lyssna så att du hör!” – Elaine Breske Hirscher

Läs mer