Vad gör en projektledare egentligen?

Det har visat sig att det finns behov av ökad kunskap om vad ett projekt är och vad en projektledare gör. Jag kommer gärna tillbaka till vad ett projekt är vid ett annat tillfälle men hoppas med nedanstående rader kort beskriva vad en projektledare gör. Det finns naturligtvis en mängd fler arbetsuppgifter men jag berättar om huvuddragen och ger några tips om hur du lyckas med ditt projektledarskap.

Projektledaren är den som leder arbetet och ansvarar för att projektmålen infrias och

 • Sätter sig in i projektets bakgrund och omfattning samt informerar samtliga projektmedarbetare om detta
 • Genomför intressentanalyser och vidareutvecklar i samverkan med projektmedarbetarna projektets omfattning
 • Fastställer i samverkan med projektbeställaren projektets omfattning
 • Visualiserar projektets innehåll och resultat
 • Organiserar projektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar projektet
 • Hanterar osäkerhet i projektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning
 • Koordinerar arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning
 • Håller projektbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom statusrapporter
 • Samverkar löpande med kund/användare och mottagare
 • Sammanställer projektstatus och underlag inför beslut
 • Ansvarar inför projektbeställaren för att projektmålen infrias
 • Levererar projektets resultat till kund
 • Överlämnar ansvaret till mottagare
 • Genomför erfarenhetsseminarium för att lära av arbetet, skriver slutrapport och informerar om erfarenheterna

Projektledaren planerar, leder och styr alltså projektet. En av projektledare kanske viktigaste arbetsuppgifter är att skapa ett gott och kreativt arbetsklimat bland projektdeltagarna och stimulera nytänkande. Projektledaren har till uppgift att engagera. inspirera och motivera dina projektmedarbetare så att de mår bra, utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid och till rätt kvalitet och inom budget. En av projektledarens mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

Projektledarens ansvar innefattar även att säkerställa att alla berörda har klart för sig projektets syfte och mål och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till projektet. Projektledaren stämmer kontinuerligt av de olika delarna i projektet och säkerställer att inget faller mellan stolarna och att eventuellt frågeställningar fångas upp och besvaras. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Tips för att lyckas med ditt projektledarskap:

 • Kommunicera, kommunicera och kommunicera – kommunikation är det absolut viktigaste för att lyckas med ditt projekt!
 • Våga vara personlig, bjud på dig själv, var ett föredöme och var tillgänglig!
 • Lägg ner mycket tid i början av projektet för att skapa en trygghet och samhörighet i projektorganisationen – skapa en gemensam värdegrund
 • Tydligggör projektets syfte och mål och skapa en samsyn över vad som skall göras och av vem
 • Arbeta aktivt med feedback, både ros och ris!
 • Se till att alla i ditt team känner sig sedda och hörda
 • Förbered dig på konflikter och arbeta med en tydlig konflikthanteringsmodell
 • Berätta hur du har för avsikt att följa upp arbetet och när

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.