Nyckeln till kommunikation!

Nyckeln till all kommunikation är att lyssna. Paradoxalt nog är det så att man faktiskt påverkar människor mer genom att lyssna än genom att tala. Att verkligen lyssna handlar om att vara närvarande, att vara uppmärksam på den andra människan, ta in, försöka förstå och reflektera över vad som sägs (och det som inte sägs). […]

Läs mer

Feedback, gärna tack!

Nu lanserar jag min nya bloggsajt. Jag smyger igång och hoppas att du som läser detta vill ge mig feedback på sidan och mina tankar. Tack!

Läs mer

Ett vanligt misstag!

‎”Ett vanligt misstag är att projektledare och projektmedarbetare fokuserar på sin egen insats och vad som är bäst och enklast för dem, snarare än vad som gynnar och är bäst för projektet. Kom ihåg att projektgruppen finns där för att driva projektet framåt och inte tvärt om.” – Elaine Breske Hirscher  (ur HR Tidningen/Personalchefen/2011) Under […]

Läs mer

Tacksam för motgångar!

Jag är tacksam för mina motgångar, de gör att jag lär mig, ser verkligheten klarare och får möjligheten att agera på ett annat sätt än det jag tänkt. Jobbigt är det förstås men lärorikt.

Läs mer

Vad är lycka?

”Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.” —Mahatma Gandhi Jag är benägen att hålla med. Är du?

Läs mer

Är du nöjd?

Nöjda medarbetare är effektivare, visar bättre resultat, levererar högre kvalitet, har högre moral och lojalitet, tar mer ansvar, samarbetar bättre, ser möjligheter lättare, är mer närvarande på arbetet, är bättre problemlösare och det ger en sund personalomsättning, ett bättre arbetsklimat, en ökad trivsel, lägre sjukskrivning etc.

Läs mer